Personenregister Kinderopvang

Personenregister Kinderopvang

1 maart 2018 2 Door

Tijdens mijn werkdagen plan ik al eigenlijk zelden een visite en spontane visite krijg ik weinig. Ik ben natuurlijk wel aan het werk en gezellig thee drinken met een vriendin behoort niet tot mijn werkzaamheden. Mijn werk zie ik ook echt als werk en ouders betalen me niet om thee te drinken met bijvoorbeeld een vriendin. Jou vriendin komt toch ook geen thee bij je drinken op het werk?
Per 1 maart 2018 (vandaag dus), moet iedereen die op bezoek komt, staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang! Wat dit precies betekend voor mij, maar ook voor diegene die bij mij langs willen komen lees je in deze blog.

Visite tijdens werkdagen
Tijdens mijn werkdagen visite krijgen is natuurlijk erg gezellig. Maar eigenlijk vindt ik ook best onhandig  Ik heb toch vaak vier tot zes kinderen in de woonkamer, als ik daarbij ook nog visite heb doe ik voor mijn gevoel iedereen tekort. De kinderen willen hun aandacht tijdens het spelen en natuurlijk moet ik ook op ze letten en voor ze zorgen waar dat nodig is. Als er dan weleens visite is doe ik toch minder snel een activiteit met de kinderen, (natuurlijk krijgen de kinderen wel drinken/eten/schone luier e.d.) waardoor ik de kinderen dus eigenlijk op dat moment te kort doe door de visite. En de visite die er is wil ook een lekker bakje thee of koffie en een gezellig gesprek, echt een gesprek voeren met vier tot zes kinderen er om heen is ook best lastig, dus doe ik de visite ook tekort. Daarom kwam er ook eigenlijk altijd visite als ik het rustig had, want zowel de kinderen als de visite wil ik niet tekort doen. Maar ook op de rustige dagen is dit dus niet meer mogelijk zonder dat diegene in het personenregister staat.

Personenregister Kinderopvang.
Door het personenregister Kinderopvang, kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Zo hopen ze de kinderopvang veiliger te maken. Van 1 maart tot 1 juli 2018, kan iedereen met een VOG zich gratis invoeren in het personenregister kinderopvang. Daarna moet je voor de inschrijving € 12,- betalen.

Wie moet zich inschrijven?
Iedereen die werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, of structureel aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in de personenregister kinderopvang.
Met structureel aanwezig bedoeld de overheid dat je minstens 1x in de 3 maand een halfuur aanwezig bent, zoals een vriendin die wekelijks thee komt drinken.
Vraagouders hoeven zich niet in te schrijven in het personenregister omdat vraagouders korter dan een halfuur per keer aanwezig zijn.

VOG
Elk persoon die in het personenregister kinderopvang staat, moet een VOG hebben. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval de kinderopvang.
Een VOG vraag je aan door het aanvraagformulier in te leveren bij het Gemeentehuis. Aan het aanvragen van een VOG zitten kosten verbonden!
De VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden.  Er geldt een uitzondering voor personen die vóór 1 maart 2018 al continu gescreend worden. Zij mogen hun bestaande VOG gebruiken als die is afgegeven ná 1 maart 2013.

Screening.
De personen in het personenregister worden continu gescreend, op deze manier wordt er geprobeerd de kinderopvang veilig te houden.
Het screenen verloopt als volgt:
– De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren we of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.
– De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo’n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
– DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
– De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

Wie heeft toegang tot het personenregister?
Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de Justid, gekoppelde kinderopvangorganisatie, GGD en DUO gebruikmaken van het register.

Wel op bezoek komen, maar niet gekoppeld aan mij in het personenregister?
Kom je wel bij mij op bezoek, maar sta je niet in het personenregister dan kan dit voor mij nadelige gevolgen hebben. Als de GGD langs komt voor een onverwachtse controle, kan ik een hoge boete krijgen of zelfs mijn inschrijving als gastouder verliezen.

Schijnveiligheid en geldklopperij?
Ik vraag me echt af of dit werkt. Ik neem toch aan dat je weet van de mensen die bij je op bezoek komen of die ooit wat verkeerds hebben gedaan waardoor ze niet met kinderen in de buurt kunnen komen. En zulke mensen wil ik liever ook niet bij Jarne in de buurt hebben, dus ook niet bij de opvangkinderen en komen hier dus sowieso niet.
Daarnaast is het zo dat de mensen die verkeerde dingen willen doen, proberen dat helaas toch wel te doen. Kijk maar naar het nieuws hoeveel zedendelicten er al zijn gepleegd door mensen die al een VOG hadden.
Wel mag ik bijvoorbeeld bij iemand anders op visite gaan met de opvangkinderen, diegene hoeft dan weer geen VOG te hebben.
Alleen diegene die structureel komen of voor/bij je werken moeten een VOG dus die visite die 1x per halfjaar langs komt, hoeft dan weer niet.
Naar mijn mening is het geldklopperij. Elk VOG wat ouder is dan 2 maand (behalve die van mij en Bart) maar wel die van vrijwilligers, moet opnieuw worden aangevraagd. Op werkdagen komt mijn moeder de hond uitlaten en brengen mijn broertjes of zusje de hond weer terug, verder brengt mijn moeder Jarne naar de peuterspeelzaal en heb ik een fijne vrijwilligster die me een tijdje heeft geholpen. Voor mijn broertjes en zusje moet ik nu dus ook een VOG aanvragen en voor mijn moeder en de vrijwilligster moet ik opnieuw een VOG aanvragen. Doordat dit een wel hele dikke kostenpost is, kunnen ze niet meer tijdens mijn werktijd de hond uitlaten, ophalen of brengen en komt de vrijwilligster niet meer helpen.


Kopje thee en even bijkletsen? Wel zo fijn na werktijd.
Even bijkletsen is veel gezelliger en handiger als ik niet aan het werk ben. Al heeft iedereen een drukke agenda, er is vast wel een gaatje te vinden na werktijd om even bij te kletsen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het personenregister van de kinderopvang? Neem dan even een kijkje op de site van DUO.