Boek: Avonturen aan de Wondere Ommesprong.

Boek: Avonturen aan de Wondere Ommesprong.

24 november 2021 0 Door Jeanet

Het boek: Avonturen aan de Wondere Ommesprong is een lees- en doeboek. Het boek gaat over een tweeling, een onzekere vogel, een blinde aardling, een stuiterbal, een bange durver, een ontdekkingsreiziger en een gewoonte dier die samen op zoek gaan naar het geheim van de Wondere Ommesprong. Op hun toch beleven ze diverse avonturen én worden hun vriendschappen regelmatig op de proef gesteld. Door dit boek leren kinderen dat iedereen leuk is, iedereen op zijn eigen manier en dat iedereen mag zijn wie hij/zij is. Het verhaal is geschreven voor kinderen, ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere mensen die op een creatieve en actieve manier aan de slag wil met kinderen om hun lekker in hun vel te laten zitten en de sociale vaardigheden te oefenen met kinderen. In het boek zijn er diverse thema’s waarmee kinderen, individueel of in een groep, met opdrachtjes, spelletjes en denkoefeningen aan de slag kunnen.  In deze blog vertel ik je meer over het boek én waarom ik het zeker voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere groepsmedewerkers die met kinderen werken aanraad. 

Het boek heeft 17 hoofdstukken en in elk hoofdstuk word er weer een ander thema behandeld. Het verhaal kan kinderen helpen om voor zichzelf op te leren komen, leren dat je zelf heel wat invloed hebt op wat je denkt, voelt en doet. En hoe ze zich beter kunnen voelen en rekening kunnen houden met anderen kinderen. Kinderen leren dat ze talenten hebben en dat iedereen weer andere talenten heeft, door samen te werken kan (met elkaars talenten) tot een goed einde komen. Elk kind mag er zijn, elk kind is leuk, ieder op zijn eigen manier en iedereen mag zijn wie hij/zij is.

Dit boek kan je op diverse manieren gebruiken. Het boek kan gelezen worden door kinderen zelf, door de ouder samen met het kind of door een begeleider, leerkracht, hulpverlener of andere volwassene met/voor een of meerdere kinderen.  Je kan er voor kiezen om alleen het verhaal te lezen en de opdrachten over te slaan, of per hoofdstuk een, meerdere of alle opdrachten te doen of juist het hoofdstuk en de opdrachten te gebruiken die aansluiten in de klas. Het boek in een keer uitlezen is wat veel, het handigste is om per keer een gedeelte of een heel hoofdstuk te lezen en de daarbij behorende opdrachten te doen. Dit boek kan je dus aanpassen bij wat voor jou (groep/kind(eren)) het beste past.

In elk hoofdstuk zijn ankerpuntjes. Ankerpuntjes zijn korte zinnen die je kunt gebruiken om je goed in je vel te voelen. Bij elk ankerpuntje is een opdracht of meerdere opdrachten die je kunt doen. De opdrachten zijn er in drie categorieën, met het wolkje is om over na te denken, met het handje is om te doen en met het hartje is om te voelen hoe je je voelt.
Bij elk stukje van het verhaal staat een blokje met nieuwe woorden. Hierin staan woorden, gevoelens en eigenschappen uitgelegd die de kinderen misschien nog niet kennen en/of die je juist fijn zijn om even extra aandacht aan te besteden.

De dieren in het boek kunnen praten, hebben emoties en hebben andere menselijke trekjes, hierdoor kunnen kinderen zichzelf of een ander erin herkennen. Door er over te praten, de sterke kanten van de dieren te benoemen en te ontdekken/lezen hoe de dieren hun problemen oplossen, kunnen kinderen hier veel uit leren voor hunzelf.

Over de auteur.
Het boek is geschreven door Marleen Jans. Marleen Jans, startte haar beroepscarrière als educatief medewerker. In die periode ontwikkelde ze allerlei workshops en kampjes voor kinderen en jongeren. Ze heeft jaren ervaring in het onderwijs, waar ze als leerkracht en zorgcoördinator aan de slag was. Naast studiebegeleiding verdiepte ze zich als leercoach voor kinderen met problematieken als dyscalculie, dyslexie, autismespectrumstoornis, ADHD, hoog sensitiviteit, e.d..

Marleen vind het belangrijk op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen in de therapiewereld en probeert dan ook steeds bij te scholen. Ze is in het bezit van een master Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), volgde aan de KUL en de VUB verschillende cursussen psychologie en therapie-opleidingen (integratieve psychotherapie zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren, cognitieve gedragstherapie, systeemtheoretische psychotherapie, creatieve – en speltherapie, en meer: transactionele analyse, psychodiagnostiek, verbindend communiceren, emotionele intelligentie, faalangst en prestatieangst).

Op dit moment werkt Marleen als jeugd- en gezinstherapeut bij Ankerpunt en is bedenker van YoMiQi. Daarnaast is ze coördinator van het Platform Psychotherapie Vlaams-Brabant en erkend supervisor en docent aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie (AIHP). Verder is ze trekker van dialooggroepen bij het netwerk gezinsondersteuning Huis van het kind Leuven. Ook op het vlak van leerstoornissen draagt ze graag haar steentje bij en als lid van de raad van bestuur ondersteun ik de vzw Sprankel (zelfhulpgroep voor ouders van kinderen met leerstoornissen).

Het is haar passie om het welbevinden en de sociale en emotionele vaardigheden bij kinderen en jongeren te versterken. Marjan gelooft in een educatieve, therapeutische en coachende aanpak om kinderen en jongeren op een creatieve manier te stimuleren en hun zo motiveren om hun doel te bereiken. Aangezien elk(e) kind/jongere uniek is, vind ze het belangrijk om in dialoog een programma op maat uit te werken waarbij hun talenten centraal staan.

Mijn mening over het boek.
Een leuk boek vol met leuk leerzame opdrachten. Door de vele opdrachten tussen het verhaal in, vond ik het verhaal wat lastig te lezen. Het was wellicht mooier geweest als eerst het verhaal er stond, onder aan de bladzijde de verwijzing naar de opdracht en dan achter het verhaal dan alle opdrachten. Maar dat is natuurlijk persoonlijk én ook net om welke reden je het boek lees, daarom denk ik ook dat het meer geschikt is voor hulpverleners, groepsmedewerkers en leerkrachten. Of ouders die er actiever mee aan de slag gaan dan ik, het verhaal eerst zelf lezen, zich voorbereiden op de opdrachten en het boek overdag pakken (in plaats van voor het slapen gaan) waardoor er meer tijd en ruimte is om ook meer de opdrachten te doen. Het is wel echt een leuk en leerzaam boek, een boek waar kinderen veel van kunnen leren én met veel leuke leerzame opdrachten.